Disclaimer

Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze site zijn voorbehouden. Kerstcreaties.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Kerstcreaties.nl zal haar klanten hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staat op deze website vermeld onder de button algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die op de website zijn geplaatst zijn geldend. Door en na plaatsing van nieuwe algemene voorwaarden op de website komen de oude voorwaarden te vervallen. Kerstcreaties.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Kerstcreaties.nl aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

De door Kerstcreaties.nl verzamelde gegevens van haar klanten worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hetgeen in het Privacy Statement staat vermeld. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerstcreaties.nl.

Contactformulier

Categorieën

De laaste blogs
kerstcreaties.nl.nl 2017 - 2024 | Sitemap Disclaimer | Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Overzicht |